”Vi har sedan år ett alltid hållt säkerheten som högsta prioritering på våra arrangemang och framförallt på våra stora äventyrs tävlingar. En stående feeback vi fått tillbaka genom alla år har alltid gällt våra "Medic". Från att deltagarna sätter sin fot på parkeringen tills de kliver in i flygplanet på väg hem, har de ställt upp på de tävlande till 100% med allt ifrån rädda nödställda på glaciärer till ordinera rätt medicin för svullna hälsenor. Vi har alltid känt oss trygga med Eventcares uppbackning och det har även givit oss självförtroendet att stretcha gränserna av vad som är möjligt.”

Mikael & Helena Lindnord